جهت آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به معرفی نامه ارز دانشجویی بر روی لینک اطلاعیه ها در زیر کلیک نمایید**************به سایت وزین دانش سپاهان خوش آمدید************** وزین دانش سپاهان دارای مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Madrid

Kuala Lumpur

هوای کوالالامپور

An error occured during parsing XML data. Please try again.
  • PDF

به گزارش اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا ، سرهنگ «محمدرضا اكبرحلوايي» با اشاره به مصوبات جلسه اخير كميته بررسي مشكلات دانشجويان مشمول، جزئيات كامل از تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان مشمول در زمينه معافيت تحصيلي و خروج موقت از كشور را تشريح كرد

سرهنگ حلوايي گفت: از اين پس، معافيت تحصيلي براي دانشجويان به تناسب مقطع تحصيلي و با قيد حداكثر مدت زمان مجاز تحصيل در هر مقطع صادر مي گردد.براي مثال براي دانشجويان مقطع كارداني معافيت تحصيلي حداكثر بمدت سه سال صادر مي‌شود.

وي افزود: شركت دانشجويان در آزمون مجدد در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر در طي دو نيم سال از شروع تحصيل(دوترم تحصيلي )، و در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي پيوسته و همچنين دكتراي تخصصي ،‌حداكثر در طي چهار نيم سال از شروع تحصيل(چهار ترم تحصيلي) امكان پذير مي باشد.

وي تصريح كرد: تغيير رشته و شركت مجدد دانشجويان در آزمون دانشگاه‌ها در هر مقطع تحصيلي ، با رعايت شرايط فوق حداكثر يك نوبت مجاز بوده و در صورت قبولي دانشجويان در آزمون مجدد، فاصله بين انصراف از دانشگاه اوليه و اشتغال به تحصيل در دانشگاه ثانويه نبايد بيشتر از يكماه باشد.

سرهنگ حلوايي اعلام كرد: از جمله تسهيلاتي كه براي دانشجويان مشمول در نظر گرفته شده اينست كه مدت تحصيل آنها در سال احضار و حداكثر تا مهرماه سال اعزام، جزو سنوات تحصيلي محاسبه نمي شود.

سرهنگ حلوايي يادآور شد: بر اساس مصوبات اين كميته،دانشجويان، مجاز به تحصيل در مقاطع پايين تر از مقطعي كه داراي معافيت تحصيلي هستند نمي‌باشند و همچنين دانشجوياني كه پس از سال اعزام، از دانشگاه اخراج مي شوند مجاز به شركت مجدد در آزمون دانشگاه ها نخواهند بود.

وي با اشاره به ديگر مصوبات اين كميته گفت: در صورت قبولي دانشجو در مقطع بالاتر، معافيت تحصيلي وي از سوي دانشگاه اوليه به دانشگاه جديد ارسال شده و دانشگاه جديد ضمن اعاده معافيت تحصيلي دانشجو به معاونت وظيفه عمومي، براي دانشجو در مقطع تحصيلي جديد درخواست معافيت تحصيلي خواهد كرد كه در اينصورت مدت زمان سپري شده در مقطع اوليه ، در سنوات مقطع جديد لحاظ خواهد شد.

سرهنگ حلوايي اعلام كرد: مصوبات اين كميته در ارتباط با معافيت هاي تحصيلي دانشجويان، عملاً‌ از اول آذرماه سالجاري قابليت اجرا پيدا خواهند كرد اما چنانچه بعضي از واحدهاي دانشگاهي، مقررات فوق را از ابتداي سال تحصيلي جديد يعني مهرماه در مورد دانشجويان اعمال كرده باشند قابل پذيرش خواهد بود.

معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا با اشاره به بخش دوم مصوبات كميته بررسي مشكلات دانشجويان مشمول در ارتباط با صدور مجوز خروج موقت دانشجويان از كشور،‌گفت: دانشجويان برا ي انجام سفرهاي علمي كه شامل ارايه مقاله در كنفرانس‌هاي بين المللي و فرصت‌هاي مطالعاتي براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مي باشد مي توانند با پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال وجه نقد به عنوان وديعه، بصورت موقت از كشور خارج شوند.

سرهنگ حلوايي افزود: همچنين دانشجويان براي سفرهاي نيمه علمي كه شامل شركت در آزمون هاي زبان، شركت يا بازديد از نمايشگاه ها، شركت در كارگاه هاي آموزشي حداكثر يك ماهه، ثبت يا نمايش اختراعات و سفرهاي مرتبط با رشته هاي تحصيلي خاص(مانند دانشجويان رشته‌هاي هنر براي بازديد از آثار معماري و هنري) مي‌باشد، مي‌توانند با پرداخت وديعه به مبلغ 50 ميليون ريال وجه نقد و 100 ميليون ريال چك ، بصورت موقت از كشور خارج شوند.

سرهنگ حلوايي تصريح كرد: سفرهاي علمي و نيمه علمي دانشجويان مي‌بايست به تاييد دانشگاه هاي مرجع و يا منتخب كه از سوي وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تعيين و معرفي مي شوند، برسد.

وي اضافه كرد: خروج موقت دانشجويان از كشور براي ساير سفرها(غير از سفرهاي علمي و نيمه علمي)، با درخواست دانشجو و تاييد واحد دانشگاهي مربوطه و پس از پرداخت وديعه به مبلغ 150 ميليون ريال بصورت نقد امكان پذير خواهد بود.

معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا با اعلام اينكه صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان و همچنين صدور مجوز خروج موقت از كشور براي سفرهاي غير زيارتي نيز در آينده به استانها واگذار مي شود، گفت: مقررات و مصوبات مذكور در دو بخش معافيت تحصيلي و خروج موقت از كشور، از اول آذر سال جاري اجرايي مي گردد.

سرهنگ حلوايي در ادامه اين گفتگو همچنين با اشاره به تركيب«كميته بررسي مشكلات دانشجويان مشمول» و اهداف تشكيل آن گفت: اين كميته با حضور معاون مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا، مديركل دانشجويان داخل وزارت علوم ، رئيس مركز خدمات دانشجويي وزارت بهداشت و معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي يا نمايندگان آنان با هدف بررسي مشكلات دانشجويان مشمول و اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي حل مشكلات مطرح شده، از آذرماه سال 1388 شكل گرفته كه جلسات آن در شرايط عادي بصورت فصلي و در مواقع ضروري بصورت فوق‌العاده برگزار مي‌شود.

معاون مشمولان سازمان وظيفه عمومي ناجا، تبيين مقررات دانشجويي در حوزه وظيفه عمومي ، ارايه تسهيلات مناسب به دانشجويان مشمول براي ادامه تحصيل و افزايش هماهنگي بين واحدهاي وظيفه عمومي و مراكز آموزش عالي در سراسر كشور را از جمله توفيقات اين كميته در جهت بررسي و حل مشكلات دانشجويان مشمول اعلام كرد.

شرايط تردد به داخل و خارج كشور براي مشمولان

دانشجوياني كه تا پايان شهريور 85 از كشور خارج شده و در يكي از دانشگاه هاي معتبر و مورد تائيد وزارت علوم و يا بهداشت و درمان مشغول تحصيل هستند مي توانند سالي دو مرتبه جمعاً به مدت 3 ماه به كشور تردد نمايند.

براي مشمولانيكه دانشجو نيستند و تمايل به خريد خدمت دوره ضرورت خود را ندارندچنانچه تا پايان سال 1382 از كشور خارج شده اند مي توانند با مراجعه به سفارت و يا نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در آن كشور مراجعه و درخواست تردد به كشور را نمايند به آنها يكمرتبه در سال و بمدت 3  ماه با درج مهر در گذرنامه مجوز تردد داده خواهد شد.

مشمولان دانشجو كه همراه پدر به ماموريت خارج از كشور ميروند ميتوانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند

مشمولان دانشجو فرزندان مامورين ثابت دولت ج.ا.ايران به 2 صورت زير مي توانند از كشور خارج شوند.

الف: چنانچه بيش از 4 نيمسال تحصيلي از تحصيلشان نگذشته باشد و ظرف مدت يكسال از تاريخ خروج وارد دانشگاه شوند.

1. مجوز خروج داده ميشود.

2. معافيت تحصيلي خواهند گرفت.

3. با رعايت سقف مجاز ادامه تحصيل دانشجويان مشابه داخل كشور، در خارج از كشور مي توانند تحصيل نمايند.

4. در خاتمه پس از معرفي بموقع خود بدون غيبت برگ اعزام دريافت مي كنند.

ب:چنانچه بيش از 4 نيمسال تحصيلي از تحصيلشان گذشته باشد و بعد از يكسال از تاريخ خروج از كشور دارد دانشگاه شوند ( طبق تبصره2 ماده 103 رفتار خواهد شد)

1. مجوز خروج صادر خواهد شد.

2. معافيت تحصيلي نخواهند داشت.

3. با رعايت سقف تحصيلي مانند تحصيل دانشجويان مشابه داخل كشور در خارج از كشور مي توانند تحصيل نمايند.

4. در خاتمه پس از معرفي بموقع خود برگ اعزام بدون غيبت دريافت ميكنند.شرايط جامع استفاده از معافيت براي مشمولان ايراني خارج از كشور

براي مشمولان خارج از كشور پنج شرط توأمان مطرح است.

1. خروج قبل از 29/12/82 باشد.

2. حداقل 2 سال اقامت سكونت در خارج داشته باشد.

3. در هر مرحله اقامت كمتر از 9 ماه نباشد.

4. مبناي محاسبه بعد از سن سيزده سالگي ميباشد.

5. فرد در سن مشموليت در خارج از كشور بوده باشد.

اين سن حداكثر 4 سال قبل از سن مشموليت قابل محاسبه است به شرط آنكه ورود به كشور بعد از 4/11/82 باشد.سئوالات و پاسخهاي مربوط به مجوز خروج از كشور

پاسخ


سئوال

سفرهاي زيارتي چك به مبلغ 15 ميليون

تومان سفرهاي علمي كوتاه مدت 5 ميليون تومان نقد

سفرهاي سوريه و تحصيل در دانشگاههاي خارج مبلغ 15ميليون تومان نقد، ضمانتنامه بانكي يا وثيقه ملكي


ميزان وديعه براي مجوز خروج از كشور چه مبلغ و نوع وثيقه چه مي باشد؟

ضمانتنامه همه بانكها با هماهنگي امور مالي سازمان وظيفه عمومي ناجا معتبر مي باشد.


اخذ وديعه بصورت ضمانتنامه بانكي چگونه است و چه بانكي معتبر مي باشد؟

با در خواست ستاد عمره دانشجويي و تعهد آن ستاد و نداشتن غيبت مشمول امكان خروج از كشور دانشجويان براي عمره وجود دارد.


نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجويي چگونه است؟

هيچ مشمول غايبي به هيچ وجه مجاز به خروج از كشور نمي باشد.


آيا به مشمولان غائب مجوز خروج تعلق ميگيرد؟

تمامي كشورها به منظور سفر علمي به جز فلسطين اشغالي

كشورهاي زيارتي (عراق، سوريه و عربستان)


مجوز خروج به مقصد چه كشورهايي و به چه منظور صادر ميشود؟

به منظور سفر علمي و فرصت مطالعاتي و اخذ پذيرش با درخواست و تائيد دانشگاه و سپردن وديعه 5 ميليون توماني مجوز خروج براي دانشجويان صادر مي شود.


خروج از كشور دانشجويان به چه صورت ميباشد؟

فوق ليسانس 6 ماه و دكترا يكسال مي باشد.


مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتي در دوره هاي فوق ليسانس و دكتري به چه صورت ميباشد؟

با درخواست سازمان مربوط پس از طي دوره آموزش نظامي و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15 ميليون تومان خروج اين افراد ممكن ميباشد.


نحوه خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها (نفتكش، كشتيراني، هواپيمائي، آموزش و پرورش، قوه قضائيه و. . .) چگونه مي باشد؟

با درخواست سازمان تربيت بدني در صورت نداشتن غيبت و تضمين لازم از سوي فدراسيون مربوطه امكان خروج ورزشكاران مشمول ممكن مي باشد.


نحوه خروج از كشور ورزشكاران اعم از دانش آموز و دانشجو چگونه مي باشد ؟

درخواست ستاد عمره دانشجوئي و تعهد آن ستاد و نداشتن غيبت


نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجوئي چگونه است؟

با تائيد ماموريت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غيبت و سپردن تضمين از سوي سازمان مربوطه همراهي فرزندان مامورين ثابت دولت در خارج از كشور تا پايان ماموريت والدين امكان پذير مي باشد.


نحوه خروج از كشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از كشور چگونه است؟

تغيير وثيقه براي مشمولان متقاضي خروج از كشور وثيقه براي تحصيل در مقاطع فوق ليسانس و همچنين وثيقه دانشجوياني كه بصورت موقت از كشور خارج مي شوند.

دانشجوياني كه براي تحصيل در مقاطع فوق ليسانس و دكتري از طريق وزارت علوم و در راستاي قانون اعزام دانشجو به خارج، به سازمان وظيفه عمومي ناجا معرفي مي شوند مي توانند علاوه بر وثيقه نقدي يا چك تضميني، با سپردن وثيقه ملكي نيز معافيت تحصيلي اخذ نمايند.

*وثيقه ضمانت دانشجوياني كه به صورت موقت براي ارائه مقاله , فرصت هاي مطالعاتي، شركت در المپيادها و ساير سفر هاي علمي برابر ضوابط از كشور خارج مي شوند از مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به پنجاه ميليون ريال كاهش يافته و از ابتداي ارديبهشت ماه سال 87 در سازمان وظيفه عمومي ناجا عملياتي گرديده است.

**متقاضیان توجه داشته باشندیکی از شرایط خروج از کشورارائه مدرک زبان (امتحانات داخلی مثل :MCHE،تولیموو امتحانات بین المللی IELTS یا TOFEL ) اجباری می باشد.

*** متقاضیان می بایست قبل از تصمیم به پذیرش از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم در صورت تمایل با مشاورین مرکز نمایندگی دانشگاههای مالزی درباره نحوه خروج از کشورو مدارک مورد نیاز برای مشمولین مشاوره کنند.